رژیم ورزشکاری

 

رژیم ورزشکاری:

تغذیه ورزشکاران کلید برتری آنها نسبت به رقبایشان است.تغذیه‌ی مناسب در افزایش انرژی، عضله‌سازی و بهبود سریع‌تر آسیب‌ها و غیره، نقش مهمی ایفا می‌کند.

کارشناس و متخصص تغذیه با در نظر گیری وضعیت جسمانی،  شرایط بدنی،نوع ورزش، شدت و میزان ورزش می تواند توصیه های اختصاصی لازم را به ورزشکاران ارائه نماید.

توصیه های کلی در تغذیه ورزشکاران، به صورت نکات تغذیه ای در سایت تغذیه و رژیم درمانی مهسا قهوچی قرار داده می شود ولی برای توصیه های اختصاصی بسته به شرایط بدنی و نوع و شدت ورزش، از بخش مشاوره اختصاصی و آنلاین با ما در ارتباط باشید.