مقاله ها

مشاوره رژیمی


دریافت مشاوره رژیمی:

کارشناس و متخصص تغذیه  از علم تغذیه آگاهی کامل دارد. او از دانش خود برای کمک به افراد در تصمیم گیری در مورد سبک زندگی و تغذیه شان استفاده می کند و با دادن اطلاعات و مشاوره درباره ارتباط غذا با سلامت جسمی و روحی، به ترویج تندرستی در جامعه می پردازد. رژیم ها و توصیه های تغذیه ای می تواند بسته به شرایط بدنی شما، منجر به کاهش، افزایش و یا حتی تثبیت وزن شما گردد و داشتن رژیم اصولی زیر نظر کارشناس و متخصص تغذیه، به رژیم گیرنده کمک می کند تا از خطرات سلامتی مرتبط با تغذیه و وزن جلوگیری کنند و عادات غذایی صحیح را یاد رفته و در دراز مدت از سلامت خود محافظت نمایند.