معاون فنی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت اعلام کرد: عدم احراز اثربخشی و کارایی دستگاه های کوچک کننده بینی

مهندس سلیمانی معاون فنی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت گفت: طبق بررسی فنی کمیته  مصداق تجهیزات پزشکی، دستگاه های کوچک کننده بینی که در شبکه های ماهواره ای تبلیغ می شوند،  اثربخشی و کارایی ندارند.

 

به گزارش وبدا، مهندس علیرضا سلیمانی، معاون فنی اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت گفت: به علت عدم وجود مدارک و مستندات معتبر در مورد میزان اثربخشی و کارایی دستگاه کوچک کننده بینی (که برای کوچک کردن و فرم دادن بینی های گوشتی و غضروفی از طریق اعمال ویبره و حرارت مورد استفاده قرار می گیرد)، برابر برسی فنی دستگاه مذکور در کمیته مصداق تجهیزات پزشکی با حضور متخصصین و اساتید فن، در حال حاضر وسیله مذکور به لحاظ عملکردی مورد تائید وزارت بهداشت نیست.