دریافت رژیم آنلاین
نام و نام خانوادگی *
لطفا نام و نام خانوادگی خود را وارد نمایید!
سال تولد *
لطفا سال تولد خود را انتخاب نمایید!
قد *
لطفا قد خود را به صورت معتبر وارد نمایید!
وزن *
لطفا وزن خود را به صورت معتبر وارد نمایید!
جنسیت *
لطفا جنسیت خود را مشخص نمایید!
وضعیت تاهل *
لطفا وضعیت تاهل خود را مشخص نمایید!
تلفن همراه *
لطفا تلفن همراه خود را به صورت معتبر وارد نمایید!
ایمیل
لطفا آدرس ایمیل معتبر وارد نمایید!
   
آیا دارای فرزند می باشید؟ *
لطفا یک مورد را انتخاب نمایید!
تعداد فرزندان ( در صورت داشتن )
ورودی نامعتبر
سن فرزند کوچک ( در صورت داشتن )
لطفا سن معتبر وارد نمایید!
سابقه داشتن رژیم *
لطفا یک مورد را انتخاب نمایید!
اشتهایتان چقدر است؟ آیا در مواقع عصبانیت اشتهایتان افزایش می یابد؟ *
لطفا اطلاعات را تکمیل نمایید!
از چه غذاهایی اصلا خوشتان نمی آید؟ و از چه غذاهایی بیشتر خوشتان می آید؟ *
لطفا اطلاعات را تکمیل نمایید!
   
آیا بیماری خاصی دارید؟ تمامی مشکلات جسمانی یا روحی خود را یادداشت نمایید.
ورودی نامعتبر
آیا سابقه بیماری های عصبی، مشکلات قلبی، سرطان، سکته و ... در خانواده درجه یک دارید؟ با قید نوع بیماری.
ورودی نامعتبر
تمامی داروهای مصرفی خود را یادداشت نمایید. (مصرف الکل دارید؟)
ورودی نامعتبر
آیا حساسیت یا عدم تحمل غذایی دارید؟ *
لطفا یک مورد را انتخاب نمایید!
آیا ورزش می کنید؟ چه ورزشی و به چه مقدار؟
ورودی نامعتبر
ارسال اطلاعات